Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-09-28 21:45:08 Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku(kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wymienionych w decyzji nr 334/08) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8 decyzji Nr 334/08 z dnia 19.05.2008… Szczegóły
2 2017-05-19 11:25:23 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu (prawidłowość i rzetelność obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne)) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: 1.Prawidłowość i rzetelność obliczania,potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia… Szczegóły
3 2017-04-25 10:45:56 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy we Włocławku(ocena przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: ocena przestrzegania przez pracodawcę przepisów… Szczegóły
4 2016-12-09 12:30:28 Sprzątaczka w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Szczegóły
5 2016-12-07 14:20:25 Budżet Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włocławku na rok 2017 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki. Szczegóły
6 2016-10-18 13:09:07 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku (Przestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: Ocena przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa… Szczegóły
7 2016-09-26 13:48:38 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku (w zakresie zgodności zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: w zakresie zgodności zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami.… Szczegóły
8 2016-09-26 13:37:27 Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu (Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne...) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: 1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz… Szczegóły
9 2016-08-23 18:19:10 Nauczyciel muzyki do prowadzenia chóru szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szczegóły
10 2016-08-23 18:03:24 Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szczegóły
« 1 2 »