Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-09-24 12:43:13 Przetarg nieograniczony na prowadzenie sklepiku szkolnego Szczegóły
2 2018-08-27 10:33:54 Sprzątaczka w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szczegóły
3 2018-04-23 13:35:28 Budżet Zespołu Szkół Ogólnokształcących na rok 2018 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki. Szczegóły
4 2018-02-07 14:55:52 Majątek Zespołu Szkół Ogólnokształcących na rok 2017 Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki. Szczegóły
5 2017-11-13 14:03:25 Kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (sprawdzająca) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: 1.Kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń zawartych w protokole z dnia 10.10.2017 r.… Szczegóły
6 2017-11-13 13:56:23 Kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: 1.Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie drożności wyjść ewakuacyjnych w budynku… Szczegóły
7 2017-09-28 21:45:08 Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku(kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wymienionych w decyzji nr 334/08) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8 decyzji Nr 334/08 z dnia 19.05.2008… Szczegóły
8 2017-05-19 11:25:23 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu (prawidłowość i rzetelność obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne)) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: 1.Prawidłowość i rzetelność obliczania,potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia… Szczegóły
9 2017-04-25 10:45:56 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy we Włocławku(ocena przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: ocena przestrzegania przez pracodawcę przepisów… Szczegóły
10 2016-12-09 12:30:28 Sprzątaczka w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 »