Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-01-08 11:39:48 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: 1.Kontrola w zakresie: -posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć, -realizacja… Szczegóły
2 2019-01-08 11:26:10 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: 1. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole… Szczegóły
3 2019-01-08 11:16:00 Kontrola Urzędu Miasta Włocławek Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Urząd Miasta Włocławek Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: 1. Gospodarka finansowa oraz administrowanie powierzonym jednostce mieniem. Okres objęty kontrolą: 2016 r.,2017 r. oraz okres… Szczegóły
4 2018-12-12 14:52:31 Kierownik administracyjno-gospodarczy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szczegóły
5 2018-12-12 14:16:50 Sprzątaczka w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szczegóły
6 2018-09-24 12:43:13 Przetarg nieograniczony na prowadzenie sklepiku szkolnego Szczegóły
7 2018-08-27 10:33:54 Sprzątaczka w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szczegóły
8 2018-04-23 13:35:28 Budżet Zespołu Szkół Ogólnokształcących na rok 2018 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki. Szczegóły
9 2018-02-07 14:55:52 Majątek Zespołu Szkół Ogólnokształcących na rok 2017 Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki. Szczegóły
10 2017-11-13 14:03:25 Kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (sprawdzająca) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku Zakres kontroli: 1.Kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń zawartych w protokole z dnia 10.10.2017 r.… Szczegóły
« 1 2 3 »