Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
27.08.2018 30.08.2018 sprzątaczka Szczegóły
09.12.2016 21.12.2016 Sprzątaczka Szczegóły
23.08.2016 29.08.2016 Nauczyciel muzyki do prowadzenia chóru Szczegóły
23.08.2016 29.08.2016 Nauczyciel matematyki Szczegóły
23.08.2016 29.08.2016 Nauczyciel języka angielskiego Szczegóły
19.07.2016 10.08.2016 Nauczyciel języka angielskiego posiadający dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu niejęzykowego (jeden z wymienionych :chemia,biologia,matematyka,fizyka) Szczegóły
19.07.2016 10.08.2016 Nauczyciel języka hiszpańskiego Szczegóły
19.07.2016 10.08.2016 Nauczyciel chemii Szczegóły
« »