Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2017 Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku(kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wymienionych w decyzji nr 334/08) Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu (prawidłowość i rzetelność obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne)) Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy we Włocławku(ocena przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy) Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku (Przestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy) Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku (w zakresie zgodności zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami) Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu (Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne…) Szczegóły