Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE

 • 1. Księga uczniów
  2. Księga absolwentów
  3. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
  4. Rejestr wydanych zaświadczeń
  5. Księga druków ścisłego zarachowania (legitymacje szkolne)
  6. Księga druków ścisłego zarachowania (świadectwa szkolne)
  7. Księga druków ścisłego zarachowania (czeki)
  8. Księga druków ścisłego zarachowania (arkusz spisu z natury)
  9. Rejestr pismo wychodzących i przychodzących
  10. Księga druków ścisłego zarachowania (KP, KW, księgi inwentarzowe)
  11. Księga druków ścisłego zarachowania (legitymacje ubezpieczeniowe)
  12. Ewidencja środków trwałych
  13. Rejestr dokumentacji ZUS
  14. Rejestr dokumentacji podatkowej
  15. Rejestr dokumentacji rozliczeń z PFRON
  16. Imienne karty wydanej odzieży ochronnej dla pracowników
  17. Ewidencja umów rachunków, not obciążeniowych tyt. najmu pomieszczeń szkolnych
  18. Księga inwentarzowa główna w bibliotece
  19. Księga inwentarzowa podręczników
  20. Księga inwentarzowa zbiorów audiowizualnych
  21. Rejestr wypadków uczniów
  22. Rejestr wypadków pracowników
  23. Księga zastępstw
  24. Roczne karty ewidencji obecności w pracy

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWA ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>