Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.01.2019 Kontrola Archiwum Zakładowego Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Kontrola Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (sprawdzająca) Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych) Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku(kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wymienionych w decyzji nr 334/08) Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu (prawidłowość i rzetelność obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne)) Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy we Włocławku(ocena przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy) Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku (Przestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy) Szczegóły